Başkan

As Başkan

Muhasip

Veznedar

Sekreter

Bölge Temsilcisi

Umumi Kaptan

Kulüp Amiri

Ahmet DURAKOĞLU

Güngör DABAK

Şükrü GÜNHAN

İsmail MENEVŞİOĞLU 

Nurettin TANRIHAKKI

Hikmet KAVUKÇU

Fikret AKBAŞ

Hüseyin YILDIRIM

Belediye Başkanı

Nafia Müdürü (Bayındırlık Müdürü)

Ticaret Odası Başkanı

Demir Yol-İş Sendika Başkanı

İcra Memuru

Tüccar

Tüccar

Tüccar

Üyeler: Nusret AKÇA, Muammer EKİNCİ, Ethem USLU, Hüseyin PALA, Kemal ŞEKER, Yalçın ÖZDEN