Ahmet DURAKOĞLU

Zühtü ORAL

Tacettin DENİZ

Hüseyin PALA

Güngör DABAK

Muhlis ARAT

Ahmet KARAOĞUZ

Erdal TUNÇ

Kenan ŞAHİN

Selahattin ŞENEL

Selahattin YILDIRIM

Yusuf TOPRAK

Selim ENGİN

Abdullah ÇAĞLAR

Hacı LAVAŞÇI

Nurettin TARIKAHYA

Nusret AKÇA

Sacit GÖKSEYİTOĞLU

Ethem USLU

Şükrü GÜNHAN

Hikmet KAVUKÇU

Hüseyin YILDIRIM

Temel KİTAPÇI

Osman TÜNEL

Sivas Belediye Başkanı

TCDD Fabrika Müdürü

4 İşletme Müdürü

Çimento Fabrikası Müdürü

Nafia Müdürü (Bayındırlık Müdürü)

TCDD Gar Müdürü

TCDD Ambar Müdürü

TCDD Mekanik Sinyal Müfettişi

TCDD Revizörlük Amiri

TCDD Yol Atölyesi Büro Şefi

TCDD Cer Servisi Kalem Amiri

TCDD Tahakkuk Memuru

TCDD Memur

TCDD İşçi

TCDD Büfe İşletmecisi

İcra Memuru

Tüccar

Tüccar

Tüccar

Tüccar

Tüccar

Tüccar

Tüccar

Erkek Sanat Enstitüsü Öğretmeni