Sivas… Tarihinin bütün duraklarında acı ve sevinci iç içe yaşamış bu koca kent makus talihini yenmek için yürüyor Süper Lig’e. Kentin tarihi ve talihi sayılıyor Sivasspor, sihirli değneği, umutlarının yeşerdiği yer, geleceği… Hatta o coğrafyada yaşayan insanların varoluş umudu dersek abartmış olmayız Sivasspor’u. Sivasspor’un o uzun ince yoldaki hikayesi aynı zamanda Sivas’ın bugününün de hikayesidir… Altmışlı yılların ikinci yarısı ile birlikte Türk futbolunda yaşanan gelişmenin etkisiyle Anadolu’nun hemen her yerinde profesyonel şehir takımları kurulmakta ve Türkiye liglerinde karşılaşmalara hazırlanmaktadırlar. İşte bu ortamda Sivas’ta da bir futbol takımı kurma hayalleri gerçeğe dönüştürülmek üzere harekete geçilmiştir.

Sivas değişik kategorilerde liglerde boy gösteren Kırmızı – Beyazlı ekibini 38 yıl önce kuruluşlarındaki heyecanla Süper Lig’e yolluyor. Kent nazlı gelinler gibi salınan pankartlarla donatılmış. Herbirinin üzerinde Sivasspor’u, Süper Lig’e göndermenin sevincini, kıvancını belirten cümleler var. Her sokak. Her büyük bina, Kırmızı – Beyaz bir anıt gibi görünüyor Sivas’ta. Sivasspor Sivas için bir yeniden dirilişin adı, anlamı… Kırmızı – Beyaz bir rüya, o coğrafyada yaşayanlar için yüksek rakım bir beklenti Sivasspor.

Dar-ûl-âlâ

Selçuklu’nun “Dar-ûl-âlâ”sı yani Yücelik Beldesi’dir Sivas. Büyük bir tarihi birikim üzerine oturmaktadır; doğru. Bin yıla yakın bir geçmişe sahiptir, büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır, yiğidin harman olduğu yer diye bilinmektedir, lakapları bu yüzden Yiğidolardır, şairi, yazarı, ressamı, müzisyeni ve bilcümle sanat dallarında yetiştirdiği insanlarla ünlüdür: Doğru. Hepsi doğrudur doğruluğun bütün anlamlarıyla; acıları ve kederiyle yaşamayı bildiği kadar. En son doğrusu da bu acılarıdır Sivas’ın. “Ne olur bizi böyle bellemeyin!” dediğini duyar gibiyim Sivaslılar’ın. Tamam, kimseyi öyle bellediğimiz! yok elbette ki, tarihin imbiğinden süzülen gözyaşı olarak dursun bir kenarda acılarımız

Tarihin ve talihin Sivasspor için ilk adımlarını attığı 14 Nisan 1932’ye; “Sivas’ın Bağdat Caddesi’nde gençliğin bedeni inkişafına hadim…” olmak üzere kurulan Sivasspor’un resmi kuruluş tarihi olarak bilinen 1967’den çok önceki yıllarına dönelim. Kamil Matbaası’nda basılan Esas Nizanname’de kuruluş amacı şöyle bildiriliyor Sivasspor’un; “.. memlekette gençleri spora teşvik etmek ve onları muntazam sporlarla idmancılığın fenni esasları dahilinde çalıştırmak, netice itibariyle vatana gürbüz, iyi görür ve düşünür gençler yetiştirmektir.” – Bu iyi görür ve düşünür sözünü imleyelim ve tarihi yolculuğumuza devam edelim.

Alameti Farika

Ayrıntılı olarak bir kulübün oluşturulması – yaşatılması için gerekli yasalar sıralanmış bu nizamnamede ve kılık kıyafetin belirlendiği, “Alameti Farika” başlığı altında verilen 14 maddede şöyle denilmiş; “Spor kıyafeti, yukarısı kulüp rengindeki (kırmızı – beyaz) forma veya fanila ve aşağısı beyaz ve kısa pantolondur.” Umumu Katip Fazıl Şevki’nin kaleminden dökülenler arasında “Azalar” için ayrı bir not var; “Her aza sahaya çıkarken son derece temiz kıyafetle sahada bulunmak ve diğer gençlere bu hususta bir intizam ve temizlik nümûnesi olarak bulunmak mecburiyetindedir…” Bu mecburiyet karşısında toplanır Sivaslı gençler. Kayıtlara göre “38’i faal 84’ü hâli olmak üzere toplam 122 üyeli, o dönemde bütün faaliyetleri Halk evi ile birlikte yürüten bir oluşumdur Sivasspor. İlk kurucular Başkan Fahri, Üyeler Reşat, Baki, Şevki, Bekir beyleri saygıyla anıyoruz.

Çok idmana çıkılıyor, çok maç yapılıyor, ama “2. Dünya Savaşı dolayısıyla ülkenin ahvali ortadayken top peşinde koşmayalım” diyen gençler çalışmalarını askıya alıyorlar. Savaş geçiyor ve Türkiye yaralarını sarmaya başlıyor. Cumhuriyet döneminin atılım bölgelerinin arasında Sivas var elbette ki. 1939’da açılan CER Atölyesi, 1943’te devreye giren Sümerbank Çimento Fabrikası o yılların sosyoekonomik koşulları içinde hatırı sayılır yatırımlar olarak görülüyor. Bu iki kuruluşun, spor kulüplerinin kurulması ve yaygınlaşmasında önemli yerleri var. Yine 1940’ta Mavi – Lacivert renkleriyle demiryolcuların takımı Demirspor, Lacivert – Gri renkleriyle Sümerspor, kuruluyor. Onları Avcılık ve Atıcılık, 4 Eylül Belediye Gençlik, Divriği Gençlik, Dikim – İş Güreş İhtisas izliyor. Ayrı bir önemi var.

Yıl 1950’ye geldiğinde… Tamam takımlar var, ama kentin adıyla anılan bir takımın mutlak ve mutlak kurulması gerekmektedir. 1960’larda yurt sathında bir kalkınma hamlesi başlatılmış, yatırım ve hizmetlerin bölgesel dağılımında elverdiğince eşitliğin gözetildiği planlı kalkınmanın 2. yılı doldurulmuştur. İstanbul piyasasından, Anadolu’ya doğru bir yatırım kayması görülmektedir. Anadolu sermaye çevresi İstanbul’a yığılan yatırım çokluğunun tersine çevrilmesi için özel bir çaba içindedir. İşte bütün bu dönem takımlarının yaşı o nedenle Sivasspor gibi 1965’lere dayanmaktadır. Yani o dönem takımları bir varolma ve kendini ispat etme mücadelesinin ürünüdürler.

Hal böyle iken Yolspor, Kızılırmak ve Sivas Gençlik kulüpleri 1965 yılı Temmuz sıcağında bir araya gelip Vali Vefik Kitapçıgil, Belediye Başkanı Ahmet Durakoğlu rengi Kırmızı – Beyaz, arması üç kulübü temsilen üç yıldız olarak belirlenen Sivasspor’u kuruyorlar. Kuruyorlar ama, yine o dönemin kalkınma hamlelerine başat yürütülen 2. Lig kurma – oluşturma çalışmalarında Sivasspor’un esamesi okunmuyor. Bin dereden su getiriliyor, kırk deveye hendek atlatılıyor, ama dönemin Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak’ın özel gayretleriyle! – tesis yetersizliği, koşulların elverişsizliği v.b. nedenlerle- Sivasspor’a lig kapıları açılmıyor.

Zaman geliyor senatör Rıfat Öçten ağır konuşuyor; “Ya Sivasspor’u lige alın ya da Sivas’tan oy almayı unutun!”. Sivas’ta 12 mahalli kulüp, karşılaşmaları boykot ediyor, Sivas halkı pulsuz bir dilekçeyle başvuruyor Başbakanlık makamına. Dilekçe kabul olunuyor ve 1 Temmuz 1967 Sivas için en az 4 Eylül kongre tarihi kadar önemli bir tarihi kayıt olarak geçiyor belgelere. Aslında bir gerekçe bulunuyor; 1965-66 sezonunda haksız yere 2. Lig’e düşürüldüğünü iddia eden Şekerspor açtığı davayı kazanıp, tekrar 1. Lig’e, Sivasspor ise onun yerine 2. Lig’e alınıyor.